Butik dershane Hizmeti dört veya altı kişilik sınıflarda öğrencilerin öğrenme düzeylerine göre eğitim yapan, kişiye özel hazırlanan özel ders programlarıyla öğrenci başarısını maksimum düzeye çıkarma amacıyla kurulmuş butik eğitim kurumlarına verilen isimdir.

Butik Dershanelerde İşleyiş

Her öğrencinin öğrenme seviyesi ve öğrenme için ayrılması gereken süre birbirinden farklıdır. Kalabalık sınıflarda zaman yönetimi yapmak maalesef ki çok zordur. Butik dershaneler işte tam da bu zorluğa ihtiyaç olarak doğmuş, butik eğitim kurumlardır. Eski yıllarda neredeyse kırk veya elli kişilik sınıflar bulunmaktaydı. Hatta hepimiz o sıralara üçerli dörderli olarak otururduk. O zamanlar özel okullar şimdiki kadar yaygın değildi. Hatta genellikle iki tembel öğrenci arasına bir çalışkan öğrenci oturtulurdu. Kırk Elli kişilik sınıflarda bir öğretmenin öğrencilerin durumu kontrol etmesi neredeyse imkânsız hale gelirdi. Bu durum aslında öğretmen için sorun teşkil ettiği gibi öğrenci için daha da büyük sorun teşkil ederdi. Çünkü genellikle durumu zayıf öğrenciler fark edilmeyerek araya kaynardı. Fakat butik eğitim kurumları tam olarak bu durumun çözümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Ankara en iyi butik dershane göz önünde tutulacak olursa, burada sınıftaki öğrenci sayılarının çok daha az olduğu görülür.

Ankara’da dershane seçimi

Ankara’nın her semtinde fazlasıyla butik dershaneye rastlayabiliriz. Ankara en iyi butik dershane ‘sine bakacak olursak sistem olarak hemen hepsi aynıdır. Butik dershanelerde öğrenci – etüt sistemi olduğu için öğrencilere bire bir eğitim anlamında eğitimciler tarafından etüt verilir.  Derse giren öğretmenlerinden konu anlatım ve soru çözümleriyle ilgili bire bir etüt alma hakkını sağlamış olur. Öğrenciler temelden gelen eksikliklerini kapatmak için ya da anlamadığı konularda ki eksikliklerini kapatmak için birebir etüt alabilirler. Ankara en iyi butik dershane kurumları, etüt öğretmenini stajyer ya da yeni mezun öğretmen çalıştırmak yerine kendi dersine giren en az 5-6 yıl deneyimli uzman öğretmenler tarafından seçmektedir. Öğretmenlerin takibinde, öğrencinin ders nasıl çalıştığı eğitim kurumunda yapılan seviye tespit sınav sonuçları, ödev takipleri velilerle paylaşılır. Bu sayede öğrencinin eksiklikleri önceden tespit edilmiş olup öğrencinin zaman kaybetme probleminin önüne de geçilmiş olur.