Vektörfen Eğitim Kurumları; Eğitimin temel ögesinin insan olduğunu bilir, bu bilinçten hareketle başarılı öğrenciler yetiştirmek üzere, alanında en iyi olan öğretmenleri kadrosuna dahil eder. Kurumumuzda öğretmenlerimiz, mesleklerinin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahiptirler. Bununla birlikte bilgilerin tazelenmesi, yeni gelişen eğitim trendlerinin takip edilmesi ve mesleki gelişimin devamlılığının sağlanması için öğretmen kadromuzu sürekli bir biçimde hizmet içi eğitime tabi tutarız.

Kurumumuzda öğretmenlerimiz branşlarıyla ilgili uzmanlık ve tecrübenin yanı sıra güçlü bir eğitim ve iletişim yeteneğine de sahiptirler. Vektörfen öğretmenleri, öğretmen olma bilincine “Vektörfen’de öğretmen olma” sorumluluğunu da eklemiş; yeniliklere açık, teknolojiye yatkın eğitimcilerdir.

Vektörfen Kursları eğitim kadrosu, öğrencilerini daima en öne geçirmek coşkusuyla motive olmuş profesyonellerden oluşur.