Vektörfen Kurs Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi, tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözen, temel gelişim alanlarında izleyen ve değerlendiren bir birimdir.

Kurumumuzun sahip olduğu bu bakış açısıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi kurs çalışmalarının temel parçası ve eğitimsel süreçler bütününün önemli bir tamamlayıcısıdır. Vektörfen Kurs Psikolojik Danışma Servisi; kendine güvenen, yaratıcı, sorumluluk anlayışını içselleştirmiş ve dayanışma duygusuna sahip, sosyal ve duygusal olgunluğa erişmiş öğrencilerin/bireylerin yaşama kazandırılması amacına yönelik çalışmalar yürütür. Bu kapsamda rehberlik-danışma faaliyetleri geliştirici ve süreklilik arz eden bir özelliği sahip olduğunu söylememiz gerekir.