Vektörfen; eğitim ve öğretime başladığından bu yana mevcudu az olan sınıflarda başarı oranının daha yüksek olacağının bilinci ile hareket etmekte ve sınıf mevcudunu olabildiğince en az düzeyde tutmaktadır.

Öğretmenin öğrencisi ile birebir ilgilenmesi, öğrencinin başarılı olmasındaki en önemli etkendir. Bu sayede anlatılan konuyla ilgili dersi yeterince kavrayamayan bir öğrenci için öğretmeni hemen müdahalede bulunarak o öğrencinin dersi tam olarak anlamasını sağlayacaktır. Yine bu sayede sınıf içerisinde çekingen, ya da ilgisiz davranan öğrenciyi dersin içine katmak, onun yapılan etkinliğe severek ve isteyerek katılmasını sağlamak kolaylaşacaktır. Vektörfen; işini iyi yapan öğretmenlerimiz ile az mevcutlu sınıflardaki geçmişten gelen başarıyı bundan böyle de sürdürmeye devam edecektir.